datxanhluxury
datxanhluxury has posted 0 messages, been awarded 0 achievements and has accumulated 0 karma points since joining the community on Oct 27, 2020.

Đất Xanh

Datxanh.com là Website chuyên cung cấp chính xác thông tin tất cả dự án Bất Động Sản của Tập Đoàn Đất Xanh Group và các Công ty thành viên.
Datxanh.com tổng hợp toàn bộ chính sách dành cho khách hàng tại tất cả dự án của Đất Xanh Group làm Chủ Đầu Tư và các dự án khác do các công ty thành viên đọc quyền và phát triển dự án như Đất Xanh Premium, Đất Xanh Miền Bắc, Đất Xanh Miền Trung, Đất Xanh Miền Nam,...
Địa chỉ: 152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Hotline 0977336338. Website: https://datxanh.com
Information
Past Experience

None Entered

Associations

None Entered

Contact

Hồ Chí Minh, 700000
United States

0977336338
Current Specialties

None Entered

Education

None Entered

Certifications
None Entered
Achievements
None Entered